Doğu Anadolu’da kurulan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir kültür birikiminin izleriyleriyle Hititlerden Urartulara, Medlerden – Perslere, Makedonlardan –Romaya,  Bizanstan-Abbasilere, Selcuklulardan, Osmanlı İmparatorluğuna tarihi derinliğe sahip bir şehir Erzincan.

Erzincan M.Ö. 2600 Yıllarında Akadlar, ardından M.Ö. 2000 yılından sonra çeşitli site krallıkları hâkimiyetinde Hitit’lerin kontrolünde uzun bir dönem geçirmiştir. Ardından Urartu Medeniyeti altında bir dönem geçiren Erzincan’ın 15 Km. doğusunda nadir ve kıymetli Urartu kalıntılarının en önemlilerinden, Altıntepe Kalıntıları bulunmaktadır.

M.Ö. 650 de İskitlerin hakimiyetine geçen şehir kısa bir süre sonra Med’ler tarafından istila edilmiş ve yine kısa bir süre sonra Pers hakimiyetine girmiştir. 200 Yıldan fazla Pers İmparatorluğunun hakimiyetinde kalan şehir İskender’in Persleri yenmesi ile Helenler tarafından yönetilmiştir. Malazgirt Zaferi (1071) ile birlikte Türklerin Anadolu’ya girişi ile bölgede başlayan Türkleşme hareketinden sonra Mengüceklilerin hakimiyetine giren şehir kesintisiz olarak 900 yılı aşkın süredir Türklerin hüküm sürdüğü bir bölge olmuştur.

Selçukluların hakimiyetini kabul eden Mengücekliler kontrolündeki şehir, Dönemin Selçuklu Hükümdarı ile Mengücek Beyi arasındaki anlaşmazlık sebebi ile merkezi bu günkü il sınırlarımız içerisinde kalan Mengücek Beyliğinin ortadan kaldırılması akabinde doğrudan Selçuklulara bağlanmıştır. Selçuklu hakimiyeti çok kısa sürdü ve 1247 de şehir Moğol istilasına uğradı. Saltuk ve İlhanlılar tarafından da kısa zaman dilimlerinde yönetilen şehir beylikler döneminde Eratnalıların başkenti oldu.

Çaldıran ovasında Yavuz Sultan Selim’e yenilen Şah İsmail’in hakimiyeti altındaki Erzincan bölgesi Osmanlı hakimiyetine geçti.
1.Dünya savaşında kısa süre Rus ve Ermeni işgali gören şehir 13 Şubat 1918’de Vehip Paşa komutasındaki Türk birliklerince tekrar hürriyetini kazandı. Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye Cumhuriyetinin bir vilayeti oldu.